Acryl Panting


doek 1

doek 1
doek 1

Geen denken aan:
hier is de rechterwang
en hier de linker.

Je weet
hoe het om alles staat
hoe of men zich gedraagt -
negeer het straal.

Wat dwars zit in de keel
(een botje, vissengraat)
zij alle eer.

Wil wat niet rijmt
in dit verband

en maak het
werkelijk 
nieuw.


€ 90.91Aantal  doek 10

doek 10
doek 10

Of niet soms
Toen een predikant eens
aan mijn vader vroeg of
hij ook dankte voor zijn
dagelijks brood, antwoordde
hij – Danken? Waarvoor?
Ik heb er toch altijd
keihard voor gewerkt?
En inderdaad hij heeft er
keihard voor gewerkt.
Alleen de dood kreeg het
eelt van zijn handen.


€ 90.91Aantal  doek 11

doek 11
soek 11

Bladstil
Een vallend blad
op een gelaat
dat ik eens liefhad

Zachtjes glijden vingers
door verleden heen
tranen ach ik ween

Stil, het is goed
je hebt geboet
bent nu bevrijd

Lachend dansend blad
op een gelaat
dat eens werd gehaat


€ 99.17Aantal  doek 13

doek 13
doek 13

Zwijgende man
Wie wat wil zeggen
heeft winter nodig
kale takken zonder blad

Spoor van vogels niet 
hun fluiten water
ongenaakbaar hard en glad

Wie dat wil
heeft in zijn ogen iets gespaard
dat kijken heet

Wie dat kan 
weet in zijn zwijgen
wat hij zegt
het best bewaard


€ 74.38Aantal  doek 15

doek 15
doek 15

Ofschäid
Zjöl ie vuurzichtig wjaen ?

Ik weet wal da-j mar ne bòschop douwt
hier dichtebie
en da-j gein kleer òn hebt vuur ne lònge räize.

oen kus is licht
oen blik geröst
vraedig zint oene hoand en vout.

Mar dichtebie 
de grote eerde,
achter dit ogenslag 
ne zee vòn tied.

Zjöl iej vuurzichtig wjaen?


€ 90.91Aantal  doek 16

doek 16
doek 16

Zo simpel is het
Zo simpel is het.
Jij bent de waarheid
waar ik ben
de tijd staat stil
de klok verstrijkt
en wij zijn altijd samen.


€ 99.17Aantal  doek 17

doek 17
doek 17

Karel de Stoute
Zijn honger, als potente edelman
Was al op jonge leeftijd niet te stillen
Hij was wat je wel noemt een Don Juan
En regelmatig nam hij het ervan

Gewoon, wat alle mannen stiekem willen;
Hij stelde jongedames vaak de vraag:
Zou u voor mij uw rok op willen tillen,
En mag ik even voelen aan uw billen ?

Zo’n dame zei de hertog dan vaak: ‘Graag’
Je kon zijn wensen immers niet negeren
En deed dan wulps haar onderbroek omlaag

Maar soms vatte zijn vrouw hem in de kraag
Die tot hem riep: ‘Kom hier, ik zal je leren!’
De hertog kon hem dan maar beter smeren…


€ 90.91Aantal  doek 18

doek 18
doek 18

KOMTOCHEENSKLAARKLOOTZAK
Mijn kamer verhuurd
Voor een uur of 2
Aan enkele verstok-
Te voyeurs
Een gat in de
Vloer geeft een
Luxueus uitzicht
Op het onderliggend
Temijersbed &
Bij iedere seance
Kreunt mijn
Krolse kat
Luidruchtig mee &
Via een snelle
Knopindruk golft
De (van een bedrijfs-
Tape afkomstige)
Mededeling - Kom
Toch Eens
Klaar Klootzak -
Door het met
Rococomeubelen
Ingerichte 
Naaivertrek &
Tot zieleheil
Van mijnb somber
Herfstig wezen 
Herstel ik het 
Schiet- en avondgebed
In ere &
Iedere nacht
(Tussen haar billen
Ingevouwen)
Spreek ik tot de Goede God


€ 74.38Aantal  doek 19

doek 19
doek 19

Een klaaglied
Achter de westelijke weilanden
bij de grenzen van het dorp,
De Drie Witte Palen en Het Witte Huis,
kwamen ons op de Endegeesterstraatweg
in den treure krankzinnigen tegen.
Zij liepen met spaden en wagens 
dingen te doen die niemand begreep.
Zij waren niet kwaad, was ons verteld
door bewakers, zij waren niet goed
bij hun hoofd, daarom waren zij kaal.

Soms staken zij door de afrastering
van het gesticht ons dovenetels toe
met het verzoek ze te vullen, hetgeen
ons wonderlijk voorkwam en daarom
konden we het niet. Terug in het dorp
hoorden wij hen 's avonds hard huilen.


€ 0.00Aantal  doek 2

doek 2
doek 2

Opdracht
'the more you think of dying
the better you will live'.

met een scheermesje kan het
soms wel 2 x per dag

met een broodzaag kan het
je twaalfuurtje bereiden

met een gasslang kan het
rode kool in een half uur gaar

in een badkuip kan het
één keer per week en flink met zeep

met een touw kan het
als je broekriem soms stuk is.


€ 57.85Aantal  doek 20

doek 20
doek 20

Licht op zee
ten opzichte van dat
ene licht op zee
een schip
staan alle sterren stil
tenzij ze vallen
bedrogen door het licht
van de ene ster reeds
eeuwen gevangen en nog
te zien
blootsoogs

zien wat er niet meer is
omdat het er nog is

zo valt ook de mens
in het ogenblik de
eeuwigheid in


€ 0.00Aantal  doek 3

doek 3Vanwege
'En het geschiedde in die dagen
dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus...'
Je las het ons strak en plechtig voor.

Weg moesten ze uit hun huizen
dagreizen ver om ergens geteld.
Waarom? Vanwege. Dat woord kende ik niet.

Maar wel dat het bevel ook hier
kon gelden, aan deze feestelijke dis
en wij vertrekken moesten, plotseling

Om geteld of erger. Het kind, de kribbe
de wijzen uit het Oosten vielen in het niet.

Ik keek naar buiten. Nergens scheen de ster.
Je stem leek ver, je las de oude woorden.

En ik vreesde met grote vreze. Vanwege.


€ 82.64Aantal  doek 4

doek 4
doek 4

Vroeg
Uit driftloos grijs bestaat
de morgen van het riet,
waaraan nog pluis van
schemer hecht, de resten
van verdriet in dunne
hersenschimmen.
Nevel van een ons
stijgt van het water op
om zich te voegen bij
geluid en bronst van
uitdijend ontwaken.
De eerste kraai forenst
van nacht naar licht
in de ternauwernood
onthouden plicht iets
van de doodsangst
ongedaan te maken.


€ 57.85Aantal  doek 5

doek 5
doek 5


€ 0.00Aantal  doek 6

doek 6
doek 6

€ 90.91Aantal  doek 7

doek 7
doek 7

zonder namen
Als ik zie hoe machteloos de gedachten van velen 
de namen omzwermen 
als volièrevogels het zangzaad 
beklim ik liever het naamloos ding dat een berg is 
desnoods halverwege 

het zwijgen te toonzetten 
maar de naam te verzwijgen, niet uit eerbied 
maar uit eenvoudige blindheid 
en zó de stof het feit en de tijd 
nauwkeurig te zeven door vlees 
ziedaar een poging tot maken 

desnoods halverwege: uitzicht 
op een hard ding dat ruimte loslaat en uitspaart 

zeer werkelijk is de slaap en de gestilde honger 
zeer denkbaar want niet benoemd 

en hoe sneller de huizen 
aan handen en ogen ontvallen 
hoe groter men woont - 


€ 0.00Aantal  doek 8

doek 8
doek 8

Paarden ver weg
Paarden ver weg, met dit vergezicht
heb ik et moeten doen. Ik heb niet geweten
dat ik onder hen graasde en was.

Nu ik weer paard ben, af en toe, zoals nu,
is mijn lijf zwaar en gelukkig geworden van al
dat gras. Het is vreemd om te zijn wie je bent,
een paard ver weg in de wei.

Zij heeft me gevraagd hoe het onder de mensen
was. Geen mens had mij dat ooit gevraagd. Dank
je, heb ik gezegd. Dat was niet haar bedoeling.

Als het mist, zie ik haar kop boven de mist,
als het regent, glimt ze alsof haar hele
lichaam huilt, als de zon schijnt,
schommelt ze met haar kont. Allemaal
voor mij, dat zie ik wel.


€ 66.12Aantal  doek 9

doek 9
doek 9

er waren nooit woorden voor
laat staan
hoge plafonds of hemels
je wilde nergens naar toe
je wilde niets bereiken
het was droog
laag viel op laag
als bladzijden
in een oud Frans boek
plakten we aan elkaar
maar met verbeterde
sterker ruikende
verslavende lijm
ik wenste toen
dat het eens los zou laten
dat er een woord viel
dat het eindelijk zou gaan regenen


€ 0.00Aantal  
Copyright 2012-2017 jannaschoemaker.nl | Alle bedragen op deze website zijn inclusief 21% BTW